Moa Mannesson

"En skola för alla" och "Vägledning för livet"

Moa Mannesson är delprojektledare för projekten "En skola för alla" och "Vägledning för livet". En skola för alla är ett treårigt ESF-projekt där Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodal och Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med Samordningsförbundet Väst kraftsamlar för att   minska skolavhopp i åldersgruppen 15-24 år med fokus på ungdomar 15-19 år.  
Vägledning för livet är ett tvåårigt ESF-projekt som syftar till att utveckla studie- och yrkesvägledning.

Tel: 0500-49 72 06; 070-372 50 46
e-post: moa.mannesson@skaraborg.se

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund