Mats Eliasson

Handläggare Antagningskansliet

Utbildning Skaraborgs antagningskansli sköter ansökningar och antagningar för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Skaraborg både kommunala och friskolor. Mats är handläggare och är väl insatt i alla de system som Antagningskansliet använder.
Kontakt Telefon: 0500-49 82 88
e-post: mats.eliasson@skaraborg.se