Lotta Engelbrektsson

Utvecklingsledare

Lotta arbetar som utvecklingsledare inom Utbildning Skaraborg. Där kretsar arbetsuppgifterna kring College, kompetensförsörjning och kommunikation.

Lotta jobbar även som processledare för Teknikcollege Skaraborg, som erbjuder en mötesplats för näringsliv, utbildningsanordnare och andra relevanta aktörer för att säkra framtidens kompetens.

lotta.engelbrektsson@skaraborg.se

Tel: 070-303 55 72