Lotta Engelbrektsson

Utvecklingsledare

Lotta arbetar som utvecklingsledare inom Utbildning Skaraborg. Där kretsar arbetsuppgifterna kring utbildning, kompetensförsörjning och kommunikation.

Lotta jobbar även som processledare för Teknikcollege Skaraborg, som erbjuder en mötesplats för näringsliv, utbildningsanordnare och andra relevanta aktörer för att säkra framtidens kompetensförsörjning inom teknik och industri.

lotta.engelbrektsson@skaraborg.se

Tel: 070-303 55 72