Lotta Engelbrektsson

Utvecklingsledare

Lotta arbetar som utvecklingsledare inom Utbildning Skaraborg. Där kretsar arbetsuppgifterna kring utbildning, kompetensförsörjning och kommunikation.

Lotta jobbar även som processledare för Teknikcollege Skaraborg, som erbjuder en mötesplats för näringsliv, utbildningsanordnare och andra relevanta aktörer för att säkra framtidens kompetensförsörjning inom teknik och industri.

lotta.engelbrektsson@skaraborg.se

Tel: 050049 72 13 070-303 55 72

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund