Lisa Gillström

Projektledare för projektet "En skola för alla"

Lisa Gillström är projektledare för projektet "En skola för alla". En skola för alla är ett treårigt ESF-projekt där Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med Samordningsförbundet Väst kraftsamlar för att   minska skolavhopp i åldersgruppen 15-24 år med fokus på ungdomar 15-19 år.  
Vägledning för livet är ett tvåårigt ESF-projekt som syftar till att utveckla studie- och yrkesvägledning.

Tel: 0500-49 72 19, 070-376 53 45
lisa.gillström@skaraborg.se