Lisa Gillström

Projektledare för projektet "En skola för alla"

Lisa Gillström är projektledare för projektet "En skola för alla". En skola för alla är ett treårigt ESF-projekt där Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med Samordningsförbundet Väst kraftsamlar för att   minska skolavhopp i åldersgruppen 15-24 år med fokus på ungdomar 15-19 år.  
Vägledning för livet är ett tvåårigt ESF-projekt som syftar till att utveckla studie- och yrkesvägledning.

Tel: 0500-49 72 19, 070-376 53 45
lisa.gillström@skaraborg.seSkaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund