Lina Warnby

Projektledare för projektet ”Skaraborgsbyrån – kompetensförsörjning genom samverkan”

Lina jobbar med ett projekt som ligger inom området kunskapsutveckling. Projektet rymmer ”Yrkesbyrån” där det handlar om att vidareutveckla samverkan kring Yrkesvux i Skaraborg. ”Valideringsbyrån” ingår också och är en samverkan mellan Yrkesvux och Arbetsförmedlingen i Skaraborg. Projektet pågår fram till 2020-06-30 och är ett av två pågående samverkansprojekt med stöd från Västra Götalandsregionen vilka har som syfte att stärka kompetensförsörjningen i Skaraborg.
Tel: 0500- 49 72 11, 070-24 42 235
E-post: lina.warnby@skaraborg.se