Kristina Folkesson

Vik. utvecklingsledare Äldre, Projektledare IBIC

Kristina vikarierar 50% för Jeanette Andersson  som utvecklingsledare inom socialtjänstens Äldreomsorg. Uppdraget avser både  samverkan mellan kommunerna i Skaraborg och mellan Skaraborgskommunerna och VG-regionen inom Vårdsamverkan.
Kristina arbetar dessutom som projektledare för IBIC.

Tel: 0727-14 78 26
E-post: kristina.folkesson@skaraborg.se