Jessica Ek

Utvecklingsledare Barn och unga, Tjänstledig 2019

Jessica arbetar som utvecklingsledare inom socialtjänstens område Barn och unga. Uppdraget avser både samverkan mellan kommunerna i Skaraborg och samverkan mellan kommunerna i Skaraborg och VG-regionen (Vårdsamverkan/VästBus)
Som utvecklingsledare bidrar Jessica till samarbete och samsyn mellan kommunerna i Skaraborg och i Vårdsamverkan. Jessica är ett stöd i metod- och utvecklingsarbetet samt bidrar till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan praktik och forskning.
tel: 0500-49 72 07, 0730-39 72 07e-post: jessica.ek@skaraborg.se