Gustaf Lexell

Processledare Skaraborgs Innovationssluss

Gustaf samordnar, leder och utvecklar det lokala och regionala arbetet med att bygga upp Skaraborgs Innovationssluss struktur och kultur. Arbetet innefattar även att ansvara för att bygga upp en systematik kring resultatspridning, informationsutbyte och relevant omvärldsbevakning, för att på så sätt skapa en kunskapsspridning mellan kommunerna.

e-post: gustaf.lexell@skaraborg.se
Tel. 070-347 48 54 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund