Frida Jolsgård

Chef för Antagningskansliet, Utbildning Skaraborg

Utbildnings Skaraborgs antagningskansli sköter ansökningar och antagningar till gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Skaraborg, kommunala som friskolor. Vi är också systemadministratörer för databasen "IST Regional samverkan", där vi hanterar ersättningar för Interkommunal Ersättning (IKE). Systemet används även för registrering av de ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret.
Kontakt tel. 0500-49 83 04
e-post: frida.jolsgard@skaraborg.se