Emma Frisk Nävarp

Projektadministratör "En skola för alla"

Emma är projektadministratör för "En skola för alla", som är ett tre-årigt ESF-projekt. Här kraftsamlar Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodal, Sjuhärad och  Samordningsförbundet Väst  för att minska skolavhopp i åldersgruppen 15-24 år med fokus på ungdomar 15-19 år samt att  få fler elever att bedriva eftergymnasiala studier.

Tel: 0500-49 72 39, 0703-75 63 87
e-post: emma.frisknavarp@skaraborg.se

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund