Emma Frisk Nävarp

Projektadministratör "En skola för alla"

Emma är projektadministratör för "En skola för alla", som är ett tre-årigt ESF-projekt. Här kraftsamlar Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodal, Sjuhärad och  Samordningsförbundet Väst  för att minska skolavhopp i åldersgruppen 15-24 år med fokus på ungdomar 15-19 år samt att  få fler elever att bedriva eftergymnasiala studier.

Tel: 0500-49 72 39, 0703-75 63 87
e-post: emma.frisknavarp@skaraborg.se