Pia Jonsson-Axelsson

Socialtjänststrateg (sjukskriven)

Pia är ansvarig tjänsteman för socialberedningen, representerar socialtjänsten i samverkan med Västra Götalandsregionen och andra myndigheter, beredningsansvarig i Vårdsamverkan Skaraborg och projektansvarig för kompetensplattform inom socialtjänsten.
tel: 0500-49 72 04, 0708-48 72 04
e-post: pia.jonsson-axelsson@skaraborg.se