Jan Malmgren

Förbundsdirektör

Jan leder och är ansvarig för förbundets verksamhet. Han har ett övergripande ansvar för att förbereda frågor till den politiska nivån, samt till Västra Götalandsregionen och andra länsorgan.

Tel: 0500-49 72 01, 0722-27 90 84 
e-post: jan.malmgren@skaraborg.se