Maria Nilsson

IT-strateg

Maria arbetar med verksamhetsutveckling med hjälp av IT.  Tillsammans med företrädare från kommunerna organiserar och samordnar hon arbetet med den gemensamma IT-utvecklingen i Skaraborg. Maria deltar aktivt i det gemensamma arbetet i Västra Götalands kommuner kring IT-lösningar. I hennes uppgifter ingår att förankra, informera, stödja och samordna våra kommuner kring pågående utvecklingsaktiviteter för området.

Kontakt tel. 0500-49 72 35, 070 – 683 08 78
e-post: maria.nilsson@skaraborg.se