Magnus Fredricson

Samordnare för infrastrukturfrågor och processledare för Strukturbild Skaraborg

Magnus samordnar kommunernas arbete med infrastrukturfrågor och arbetet med och stöd till kollektivtrafikutveckling och utbyggnad av IT-infrastruktur i Skaraborg. Magnus är också Processledare för Strukturbild Skaraborg.
tel. 073-655 96 50
e-post: magnus.fredricson@skaraborg.se

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund