Magnus Fredricson

Samordnare för infrastrukturfrågor och processledare för Strukturbild Skaraborg

Magnus samordnar kommunernas arbete med infrastrukturfrågor och arbetet med och stöd till kollektivtrafikutveckling och utbyggnad av IT-infrastruktur i Skaraborg. Magnus är också Processledare för Strukturbild Skaraborg.
tel. 073-655 96 50
e-post: magnus.fredricson@skaraborg.se