Kerstin Söderlund

Utvecklingsledare område psykiatri/missbruk och funktionsnedsättning

Kerstin arbetar som utvecklingsledare inom socialtjänstens områden psykiatri/missbruk och funktionsnedsättningar.

Uppdraget avser både samverkan mellan kommunerna i Skaraborg och samverkan mellan kommuner i Skaraborg och VG-regionen (Vårdsamverkan). I rollen som utvecklingsledare bidrar hon till samarbete och samsyn mellan kommunerna i Skaraborg och i Vårdsamverkan och är  ett stöd i metod- och utvecklingsarbete och bidrar till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan praktik och forskning.

Tel: 0500-49 72 16
e-post: kerstin.soderlund@skaraborg.se

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund