Jeanette Andersson

Utvecklingsledare Äldre

Jeanette arbetar som utvecklingsledare inom socialtjänstens Äldreomsorg. Uppdraget avser både  samverkan mellan kommunerna i Skaraborg och mellan Skaraborgskommunerna och VG-regionen inom Vårdsamverkan. Jeanette är ett stöd i metod- och utvecklingsarbetet samt bidrar till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan praktik och forskning

tel: 0500-49 72 08, 0734-61 80 45
e-post: jeanette.andersson@skaraborg.se