Jeanette Andersson

Under hösten 2018 arbetar Jeanette som processledare för Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. VästKom

Jeanettes tjänst på förbundet är som utvecklingsledare inom socialtjänstens Äldreomsorg. Uppdraget avser både  samverkan mellan kommunerna i Skaraborg och mellan Skaraborgskommunerna och VG-regionen inom Vårdsamverkan. Jeanette är ett stöd i metod- och utvecklingsarbetet samt bidrar till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan praktik och forskning

tel: 0500-49 72 08, 0734-61 80 45
e-post: jeanette.andersson@skaraborg.se