Hillevi Larsson

Utbildningsstrateg

Som utbildningsstrateg ansvarar Hillevi för verksamheten inom fokusområdet Kunskapsutveckling. Hillevi samordnar nätverket Skaraborgs skol- och utbildningschefer samt den politiska beredningen för Kunskapsutveckling. I arbetet ingår att processleda och följa upp de frågor inom utbildningsområdet som hanteras av skolcheferna. Verksamheten i Utbildning Skaraborg med dess 10 funktionsnätverk samt antagningskansli, praktikverktyg och college är centralt för arbetet.
Tel 0500-49 72 02, 0730-51 61 41
e-post: hillevi.larsson@skaraborg.se

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund