Hillevi Larsson

Utbildningsstrateg och Gymnasiesamordnare för Gymnasium Skaraborg och College

Som Gymnasiesamordnare planerar Hillevi verksamheten i styrelse och beredningsgrupper för Gymnasium Skaraborg, att genomföra och följa upp verksamheten ingår också i uppdraget. Hillevi ansvarar även för collegefrågor, vilket innebär processtöd och samordning mot lokala college samt att driva regionala utvecklingsfrågor.
Tel 0500-49 72 02, 0730-51 61 41
e-post: hillevi.larsson@skaraborg.se