Caroline Lennemar

Processledare Vård och Omsorgscollege

Caroline är processledare för Vård- och omsorgscollege Skaraborg gällande samverkan arbetsliv och utbildning. I arbetsuppgifterna ingår bl.a att driva, bevaka och analysera VO-College regionala processer, vara ett stöd till de fyra lokala koordinatorerna samt även att vara Skaraborgs representant i olika nationella nätverk och branschråd.

Tel 0500-49 72 17,072-213 32 66
e-post: caroline.lennemar@skaraborg.se

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund