Caroline Lennemar

Processledare Vård och Omsorgscollege

Caroline är processledare för Vård- och omsorgscollege Skaraborg gällande samverkan arbetsliv och utbildning. I arbetsuppgifterna ingår bl.a att driva, bevaka och analysera VO-College regionala processer, vara ett stöd till de fyra lokala koordinatorerna samt även att vara Skaraborgs representant i olika nationella nätverk och branschråd.

Tel 0500-49 72 17,072-213 32 66
e-post: caroline.lennemar@skaraborg.se