Gunnar Carlsson

Samordnare för infrastrukturfrågor

Gunnar samordnar kommunernas arbete med väg- och järnvägsinfrastrukturplaneringen i regionala och nationella planer samt bevakar utvecklingsarbetet inom sjö- och luftfartsområdet.   I Gunnars uppgifter ingår bl.a. även att samordna arbete med och stöd till kollektivtrafikutveckling samt utbyggnad av IT-infrastruktur i Skaraborg.
tel. 0500-49 72 36, 0732-70 14 56
e-post: gunnar.carlsson@skaraborg.se