Claes Fahlgren

Claes Fahlgren

Näringslivsstrateg

Claes samordnar förbundets arbete inom fokusområde Näringsliv, där han i nära samrabete med kommuner och övriga intressenter verka för fler växande företag och ett hållbart och konkurenskraftigt näringsliv i Skaraborg. Han har även ansvaret för samordningen av Skaraborgs tillväxtprogram, som är ett viktigt verktyg för det näringslivsbefrämjande utvecklingsarbetet.
tel 0500-49 72 03, 0730-28 33 93
e-post: claes.fahlgren@skaraborg.se

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund