Ann-Charlotte Klarén

E-hälsosamordnare

Ann-Charlotte arbetar med eHälsa utifrån överenskommelse med SKL/Socialstyrelsen. Inom eHälsa finns fem insats områden; mobilitet, digitala trygghetslarm, Nationell patient översikt (NPÖ), säker roll och behörighet och eTjänster.
eHälsa är ett område i Evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Utvecklingen ska ske tillsammans med företrädare från kommunerna och privata utförare i Skaraborg och Västra Götaland.
Tel: 0500-49 72 14, 073-71 22 744
e-post: ann-charlotte.klaren@skaraborg.se