Grafisk manual

Varför en grafisk manual?

Viktigast för en verksamhet är människorna inom organisationen och vad de gemensamt kan erbjuda sin uppdragsgivare. Men även den grafiska formgivningen spelar stor roll för hur organisationen uppfattas av omgivningen. Överallt där Skaraborgs Kommunalförbund är avsändare dyker logotypen upp; kraftfull, tydlig och lätt att känna igen. Den måste vårdas och därför behövs en handbok för den grafiska utformningen.

För digitala logotyporiginal, kontakta Skaraborgs Kommunalförbund.
siw.adamson@skaraborg.se