Flicka som kastar höstlöv

Om oss

Skaraborgs Kommunalförbund tog från årsskiftet 2006/2007 över verksamheterna i de tidigare ideella föreningarna Kommunförbundet Skaraborg,  Skaraborgssamverkan samt Tillväxt Skaraborg. Förbundet skall enligt förbundsordningen vara en intresse- och samverkansorganisation för Skaraborgs 15 kommuner. Förbundsordningen anger att ändamålet är att tillvarata medlemskommunernas intressen och främja deras samverkan. Syftet skall vara att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Förbundet skall särskilt verka inom följande områden:

  • Tillväxt- och utvecklingsfrågor
  • Verksamhetsstöd och intressebevakning

Förbundet ska vara en plattform för samarbete där kommunerna kan bli mer effektiva.

Förbundet ska arbeta med omvärldsbevakning samt tydligt företräda kommunerna i samverkansarbetet med andra regionala organ.

Generellt gäller att förbundet ska vara remissorgan tillsammans med eller i stället för medlemskommunerna. Likaså ska förbundet vara aktivt i kontakterna med grannregioner och län för att säkerställa samverkansmöjligheter

Våra medlemskommuner är Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.  

Våra bolag

Förbundet är delägare i två bolag, Gryning Vård AB och Mediapoolen Västra Götaland AB.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund