Aktuellt startsida

Klövvårdare Foto av Ellika Anagrius

YH Skaraborg är med i matchen

Skaraborg fick 9 av 29 sökta utbildningar i 2016 års sökomgången. Det innebär att sammanlagt 38 olika yrkeshögskoleutbildningar startar i höst.

Yrkeshögskolan (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som bygger på ett samarbete mellan näringslivet och olika utbildningsanordnare.

Utbildningarna svarar mot ett verkligt behov i respektive bransch. Arbetslivet har stort inflytande på utbildningarna genom ett aktivt arbete i de olika utbildningarnas ledningsgrupper där man som arbetslivsrepresentant är med och utformar innehållet. Förutom detta arbete ställer arbetslivet upp som LIA-värdar för studenterna, en viktig insats.

Utmärkande för YH är att en tredjedel av utbildningen består av Lärande i arbete (LIA) som är förlagd till arbetsplatsen.

”I Skaraborg har vi sedan ett antal år en samverkan vad gäller YH utbildningar och i samarbete med Skaraborgs Kommunalförbund har vi bland annat kunnat utveckla en gemensam hemsida med det aktuella utbildningsutbudet”, säger Anna Bolander, biträdande chef vid Campus Lidköping – högre utb./YH.

Se mer information på www.yrkesutbildningskaraborg.se

I Skaraborg går 90% av deltagarna i en YH-utbildning i arbete efter fullföljd utbildning.

I 2016 års ansökningsomgång fick YH-myndigheten in 1 306 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med start hösten 2017. Av dessa beviljades 351 st, motsvarande nästan 20 300 studerandeplatser.

I Skaraborg godkändes 9 av 29 sökta utbildningar i sökomgången. Hösten 2017 startas det sammanlagt 38 olika yrkeshögskoleutbildningar i Skaraborg.

I hela Västra Götaland godkändes 76 av 246 ansökningar den här gången. 

Nya Utbildningar

Kulturmålare – traditionellt byggnadsmåleri, Mariestad

Klövvårdare, Skara

Unghästutbildare, Skara

Ambulanssjukvårdare, Skövde

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård, Skövde

Specialistutbildad undersköterska välfärdsteknologi, Skövde

Äldrespecialiserad undersköterska,  Skövde

Möbeltekniker – Specialiserad industritapetserare, Tibro

Specialsnickare inom Möbel- och inredningsindustrin, Tibro

 

Förutom dessa genomförs ytterligare 3 nya utbildningar i Skaraborg i samarbete med andra huvudmän.

Affärsutvecklare Turism, Lidköping

Product Manager E-commerce, Lidköping

Redovisningsekonom, Lidköping

Foto av Ellika Anagrius