Aktuellt startsida

Vinnova finansierar Skaraborgs kommuner, projekt Skaraborgs Innovationssluss

Vinnova har beslutat att tilläggsfinansiera pilotprojektet Skaraborgs Innovationssluss under ytterligare 2 år. Projektet har bedömts av både externa och interna bedömare kopplade till Vinnova.

Projektledare Maria Nilsson säger att ”i och med detta beslut kan vi nu med full kraft fortsätta det arbete som vi påbörjat. Vi är just nu inne i en intensiv fas.

Utbildningen i Innovativt ledarskap för 20 enhetschefer från Skaraborgs kommuner och alla olika typer av verksamheter har påbörjats och vi är i fullfärd med att planera öppnandet av Innovationsslussen. Öppnandet sker i januari 2018.”

I och med öppnandet kommer medarbetare från Skaraborgs kommuner kunna vara med och bidra med idéer som gör att kommunerna i framtiden kan jobba smartare och möta de samhällsutmaningar som kommunerna står inför.

Innan projektet avslutas under 2019 ska ett antal idéer genomgått innovationsprocessen och lösningar implementerats i Skaraborgs kommuner. Vidare ska ytterligare en grupp ledare få genomgå utbildningen Innovativt ledarskap.