Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3

Vilka frågor är viktiga för Skaraborg -och hur kan vi tillsammans arbeta med dem?

Fredagen den 11 oktober hade förbundets direktion och kommundirektörer i Skaraborg en gemensam dialogdag kring framtidsfrågor för Skaraborg.

Under ledning av Sven-Martin Åkesson, Åkesson Managementkonsult, arbetade man gruppvis kring vilka fokusområden som är viktigast för Skaraborg, vilka resultat eller effekter är önskvärda inom detta område? Finns det utmaningar som är större än andra de kommande åren och hur kan vi stärka samverkan mellan kommunerna för att det ska leda fram till de önskvärda effekterna?

De tankar och prioriteringar som kom fram under dagen ska nu sammanställas och ligga till grund för arbetet med den övergripande verksamhetsplanen 2019-2022.