Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3

Uppskattat arbetsmöte kring systematisk uppföljning utifrån individens behov i centrum

Ett 50 tal deltagare från hela Skaraborg deltog den 6 december i workshop om systematisk och individuell uppföljning med IBIC, Individens behov i centrum.

Syftet med dagen var att deltagarna kommunvis skulle göra en nulägesanalys över vilka uppgifter som går att sammanställa i respektive kommuns verksamhetssystem både sådant som är dokumenterat enligt IBIC men även andra uppgifter.

Deltagarna fick därefter göra en aktivitetskartläggning enligt en metod som utgår från frågeställningen hur vi kan öka systematisk uppföljing med IBIC

Workshopen hölls av Erik Wessman och Johan Hansson utredare från IBIC, Socialstyrelsen och som avslutningsvis också berättade om vad som är på gång inom IBIC området.

Det kändes angeläget att bjuda in Socialstyrelsen för att hålla i ett arbetsmöte här i Skaraborg. Mötet gav deltagarna ökade kunskaper om hur arbetssättet Individens behov i Centrum, IBIC, kan stärka den systematiska uppföljningen inom socialtjänsten säger Kristina Folkesson, Projektledare IBIC, Skaraborgs Kommunalförbund