Blått frågetecken på rosafärgad platta

Enkätundersökning

Just nu genomförs en undersökning för att ta reda på mer kring hur Skaraborg kan beskrivas som en plats att arbeta, bo och leva på.

Undersökningen görs av Projektet Inflyttarservice som drivs av Skaraborgs Kommunalförbund. Inflyttarservice är ett projekt som har som syfte att attrahera nyckelkompetens till Skaraborg för att arbeta och bosätta sig i Skaraborg.

Resultatet av undersökningen förväntas bidra till att skapa en bild av Skaraborgs varumärke utifrån hur det är att just arbeta, bo och leva här.

Vi uppskattar att du deltar genom att följa denna länk: https://forms.gle/NRYMe5t1T7GTELjV8

Det tar ca 2 min att fylla i enkäten. Enkäten är öppen t.o.m. 31 december 2021

Du får gärna hjälpa till att sprida undersökningen vidare.

Om det finns frågor går det bra att kontakta Inflyttarservice projektledare Richard Dyvelås.

e-post: richard.dyvelas@skaraborg.se

Tack för din tid!