Aktuellt startsida

Susanne Rolfner Suvanto besökte Skaraborg

Den 28 april fick Skaraborgs chefer inom äldreomsorgen ta del av en mycket inspirerande Susanne Rolfner, utredare med uppdrag från regeringen att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldre.

Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare för nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (S2015:3) har en bakgrund som politiskt sakkunnig på Socialdepartementet och riksdagen, utredare på Socialstyrelsen och SKL.

Den demografiska utvecklingen förändrar vårt samhälle och vi får en ökande andel äldre i befolkningen. Det innebär att vi behöver se över arbetsformer och organisation för att säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. De åtgärder som föreslås i Kvalitetsplanen ska leda till att vi klarar viktiga framtida utmaningar inom äldreomsorgen Uppdraget ska presenteras senast den 31 mars 2017.

Utredares sex huvudområden:

  1. Högre kvalitet och ökad effektivitet,
  2. Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser,
  3. Tryggad personalförsörjning,
  4. Översyn av särskilda boendeformer,
  5. Flexibla former för beslut om äldreomsorg, samt
  6. Användning av välfärdsteknologi

Det blev en eftermiddag med mycket diskussioner kring trygghet för den äldre och anhöriga, delaktighet i beslut, samverkan mellan olika vårdgivare, funktionella styrsystem.

Vi konstaterade att vi har en fin utvecklad äldreomsorg som vi behöver visa mer i media och lyfta fram de goda exemplen från våra verksamheter, i större utsträckning än vad vi gör idag.