Aktuellt startsida

Utvecklingsresa till Växjö

Den 8-9 oktober var Skaraborgs skol- och utbildningschefer på studieresa till Region Kronoberg i Växjö.

Syftet med resan var att skapa ett lärandeutbyte med en liknande region. Dagarna i Växjö handlade  om  hur region Kronobergs skol- och utbildningschefer har byggt upp sin samverkan men också om att få ta del av olika intressanta utvecklingsarbete och projekt. Det fanns också ett önskemål om att få göra ett studiebesök på ett lokalt företag och lära om deras arbete och syn på kompetensförsörjning.

Exempel på utvecklingsområden som vi fick ta del av:

- SYV i förändring, ett projekt som haft som syfte att utveckla studie- och yrkesvägledningen och öka förståelsen mellan skolan och arbetslivet.

- Mot nya höjder som varit ett mycket lyckat astronautprojekt som riktats direkt mot enskilda skolor där man med hjälp av en framtagen studiehandledning arbetat med teknik och it utifrån temat rymden. I projektet ingick det också att skolklasser fick besök av riktiga astronauter vilket blev en enorm succé.

Vi fick också höra om hur Kronoberg utvecklat digital studiehandledning, internationell grundskola i Älmhult, arbetet i plug in projektet samt deras syn på en utvecklad data och it-undervisning.
Slutligen var vi också på ett besök på företaget IV-produkter där vi bland annat fick ta del av deras arbete med kompetensförsörjning.

Utbytet upplevdes mycket lyckat och innehöll flera intressanta utvecklingsområden som vi i Skaraborg kan lära av och också applicera på vår samverkan.