Aktuellt startsida

Strukturbild Skaraborg och Västra Götalandsregionens arbete med fysisk planering väcker uppmärksamhet

Strukturbild Skaraborg lyfts fram som ett gott exempel i Boverkets skrift "Regional utveckling och fysisk planering"

Boverket har i en skrift - "Regional utveckling i fysisk planering" - samlat fyra goda exempel på hur den regionala nivån kan bidra till kommunernas utveckling genom fysisk planering. Ett av exemplen som lyfts fram är Strukturbild Skaraborg och dess samspel med Västra Götalandsregionens arbete med fysisk planering.

Magnus Fredricson är processledare för Strukturbild Skaraborg och han konstaterar:
– Regional fysisk planering är inte bindande. Det vi kan göra nu och i framtiden är att jobba nära och tillsammans med kommunerna för att de ska sätta in sig själva i ett större sammanhang. Men de olika nivåerna – region, delregion och kommun – har olika roller i samspelet. 
– Vissa saker får man bara syn på genom att titta på den regionala skalan. 

Strukturbild Skaraborg fokuserar bland annat på samspelet mellan stad och land. En av strategierna i strukturbilden är ett Samhällsbyggnadskollegium där kommunerna jobbar tillsammans för att stärka hela Skaraborg.

Boverkets skrift kan du se till höger på sidan under dokument.

Mer information om Strukturbild Skaraborg finns på http://www.skaraborg.se/Var-verksamhet1/hallbar-samhallsplanering/Strukturbild-Skaraborg/