Aktuellt startsida

Strukturbild Skaraborg

Den 1 oktober genomförde Strukturbild Skaraborg ännu en konferens om hållbar samhällsplanering.

Denna gång med inriktning på relationen stad och land och med fokus på landsbygdsutveckling. Bland talarna fanns professor Erik Westholm från SLU i Uppsala, Magnus Ljung från SLU i Skara samt Lina Isacs från KTH.

Konferensen genomfördes i samverkan med Västra Götalandsregionen, Europa Direkt och Hushållningssällskapet Skaraborg och ägde rum i aulan på SLU i Skara.

Presentationsmaterial från konferensen finns till höger på sidan.