Bild på publik som lyssnar till föreläsare

Vart vill Skaraborg vara på väg?

Inspirerade av På spåret-radarparet Luuk & Lindström bjöd Skaraborgs kommunalförbund in till en spännande dag med strategisk höjd och sikte på framtiden, vart vill vi vara på väg?

Den 29 april samlades ett gäng tjänstepersoner från samhällsbyggnad, näringsliv och besöksnäring tillsammans med Västra Götalandsregionen, Västtrafik, energibolagen och olika aktörer inom samhällsbyggnad för att utforska var vi vill vara på väg inom kollektivtrafik, energisystem och bostadsförsörjning.

Det är många saker som påverkar Skaraborgs utveckling, både saker som kommunerna själva råder över och sådant andra aktörer behöver hjälpa till med. 

Basen samtalen var kommunernas översiktsplaner tillsammans med den Delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030. Förmiddagen ägnades åt beskrivningar av den önskade riktningen. Under eftermiddagen utforskade vi tillsammans hur vi kan arbeta för att ta steg i rätt riktning inom områden som kollektivtrafik, energisystem och bostadsförsörjning.

Nu tar vi stora kliv framåt i vår samverkan för Skaraborg 2030!