Skaraborgsdagen fullbokad

Skaraborgsdagen den 8 februari 2018 blir fullsatt i Vara konserthus.

Skaraborgs 15 kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund har bjudit in beslutsfattare från både näringsliv och offentlig sektor till Vara konserthus och mottagandet har varit så positivt att vi mycket snabbt fyllt de 350 platserna med råge. Teman för Skaraborgsdagen 2018  kommer att vara de aktuella områdena kompetensförsörjning och innovationskraft.

Övergripande syfte för Skaraborgsdagen är att utveckla hållbar tillväxt. De aktuella områdena kompetensförsörjning och innovationskraft bidrar starkt till utvecklingen och mot målet att Skaraborg betraktas som en gemensam arbetsmarknadsregion. Det digra programmet innehåller 32 talare som ska inspirera med goda exempel och förebilder under ledning av moderator Helena Stålnert i direktsänt tempo och digital interaktion med åhörarna.

– Vårt mål är att skapa en attraktiv, årligen återkommande mötesplats för beslutsfattare inom näringsliv och offentlig verksamhet i Skaraborg, säger Per-Olof Hermansson, förbundsdirektör för Skaraborgs Kommunalförbund