Alla Förbundsdirektionens medlemmar på scenen, Skaraborsdagen 2020

Skaraborgsdagen #5 2021 ställs in

På direktionsmötet den 11 oktober 2020 tog direktionen i Skaraborgs Kommunalförbund ett inriktningsbeslut om att ställa in Skaraborgsdagen 2020.

”Vi har svårt att genomföra Skaraborgsdagen 2021 på grund av rådande pandemi, säger projektledare Åsa Jellinek. Huvudsyftet med Skaraborgsdagarna är de personliga mötena, samtalen och möjligheten till nätverkande mellan våra kommungränser. Vi har tittat på att genomföra dagen digitalt, men alternativet klarar inte att fullt ut möta ambitionen med dagen. Men på något sätt ska vi ändå sprida information om vad som är på gång i Skaraborg.”

Skaraborgdagen har hållits fyra år i rad och har etablerats som en attraktiv, årligen återkommande mötesplats i Skaraborg. Under dagen träffas beslutsfattare inom näringsliv och offentlig verksamhet för att prata om Skaraborgs tillväxt och utveckling. Genom åren har det varit en mycket uppskattad dag.

”Tanken med dagen och engagemanget lever vidare trots att vi ställer in 2021, och vi planerar nu för hur vi ändå ska nå ut med det som är aktuellt i Skaraborg, tills vi får chans att träffas igen i januari 2022”, säger Jan Malmgren, Förbundsdirektör i Skaraborgs Kommunalförbund. 

 

Kontaktpersoner

Åsa Jellinek, Projektledare Skaraborgsdagen

Katarina Jonsson, ordf. Skaraborgs Kommunalförbund