Skaraborgdagen 2020

Den 30 januari 2020 är det dags för den fjärde Skaraborgsdagen. En dag där både offentlig och privat sektors beslutsfattare tillsammans kan diskutera gemensamma, hållbara tillväxtmål för Skaraborg.

Den 30 januari samlas ca 350 beslutsfattare i Vara konserthus till den fjärde Skaraborgsdagen. Initiativtagarna, Skaraborgs 15 kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund, bjuder in beslutsfattare i både offentlig sektor och näringsliv för att diskutera de bästa vägarna för hållbar tillväxt i Skaraborg. 

Samtliga kommuner i Skaraborg deltar och bjuder själva in det lokala näringslivet. Dessutom bjuds riksdagsledamöter, regionpolitiker samt privata företag och organisationer som verkar över hela regionen, nationellt eller globalt och gärna med koppling till Skaraborg in.

Målet med Skaraborgsdagen var att skapa en attraktiv, årligen återkommande mötesplats för beslutsfattare inom offentlig verksamhet och näringslivet i Skaraborg och med fokus på hållbar tillväxt. När nu Skaraborgsdagen arrangeras för fjärde gången känns det som vi är på rätt väg.

Årets tema är Digitalisering och kompetensförsörjning - att leda hållbar tillväxt i framtidens Skaraborg och bland föreläsarna finns bland annat, Nationalekonom Lina Bjerke, Sverigechef för Metsä Tissue, Jani Sillanpää, Regionchef Svenskt näringsliv, Rudolf Antoni, Affärsängel och IT-evangelist Joakim Jardenberg och entreprenören och författaren, Marie Andervin. Moderator för dagen är Karin Klingstierna.

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se