Aktuellt startsida

Skaraborgdagen 2018

Genomförandet av den första Skaraborgsdagen i januari 2017 gav mersmak. Därför skapas genom Skaraborgsdagen 2018 en ny tradition där både offentlig och privat sektors beslutsfattare kan utveckla gemensamma hållbara tillväxtmål för Skaraborg tillsammans!

Den 8 februari 2018 samlas 350 beslutsfattare i Vara konserthus för den andra Skaraborgsdagen. Initiativtagarna, Skaraborgs 15 kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund, bjuder in beslutsfattare i både offentlig sektor och näringsliv för att diskutera de bästa vägarna för hållbar tillväxt i Skaraborg. 

Genomförandet av den första Skaraborgsdagen i januari 2017 gav mersmak. Därför skapas genom Skaraborgsdagen 2018 en ny tradition där både offentlig och privat sektors beslutsfattare kan utveckla gemensamma hållbara tillväxtmål för Skaraborg tillsammans! Samtliga kommuner i Skaraborg deltar och bjuder själva in det lokala näringslivet. Dessutom inbjuds riksdagsledamöter, regionpolitiker samt privata företag och organisationer som verkar över hela regionen, nationellt eller globalt, men som har fäste i Skaraborg.

– Vårt mål är att skapa en attraktiv, årligen återkommande mötesplats för beslutsfattare inom offentlig verksamhet och näringslivet i Skaraborg med fokus på hållbar tillväxt, säger Per-Olof Hermansson, förbundsdirektör för Skaraborgs Kommunalförbund.

De allra flesta talare på dagen är antingen skaraborgare eller har sina rötter i bygden och kommer hem för att dela med sig av sina erfarenheter. En av dessa hemvändare är moderatorn Helena Stålnert, före detta nyhetsprofil på SVT mm.  Hon liksom Carl Henrik Ohlsson som projektledare för arrangemanget, får förnyat förtroende att upprepa fjolårets lyckade premiär.

– Årets teman inom hållbar tillväxt blir innovationskraft och kompetensförsörjning. Vi har fått ihop ett kvalificerat startfält av goda exempel i Skaraborg inramat bland annat av toppmöte med närings- och innovationsminister Mikael Damberg, AB Volvos koncernchef Martin Lundstedt, Sveriges Riksdags talman Urban Ahlin samt vår nye landshövding Anders Danielsson, konstaterar Carl Henrik Ohlsson.

Den totala kostnaden för Skaraborgsdagen beräknas till 400 000 kronor, vilket delas mellan de deltagande kommunerna och Skaraborgs Kommunalförbund.

Dokument