Aktuellt startsida

Skaraborg Förebild för framtidens vård

Vårdmodellen Mobil närvård Skaraborg, med mobila team och nätverksbyggande kring patienten har inspirerat till flera förslag om hur sjukvården ska förändras på regional och nationell nivå.

Personer som omfattas av vård- och omsorgsbehov är en särskild utsatt grupp. När samordning mellan vårdgivarna brister finns risk att individen "faller mellan stolarna" och ingen tar ett helhetsansvar.
I Skaraborg har ett långsiktigt arbeta mellan kommun, primärvård och Skaraborgs Sjukhus resulterat i en ny samarbetsarena och vårdmodell, Mobil närvård Skaraborg.  Närvård Skaraborg infördes i västra Skaraborg 2008. Modellen bygger på mobilitet, närhet och kontinuitet. Vården ges i hemmet och utgår från individens behov. Det handlar om att arbeta förebyggande och att bygga upp nätverk kring patienten, för att på så sätt i ett tidigt skede kunna se försämring.

Sedan de mobila vårdteamen, som gör hembesök, och när man i nätverken kommunicerar kring patienten har man sett att antalet vårddagar för dessa patienter minskat med mer än 90 %. Målet har hela tiden varit att undvika sjukhusvistelser och i stället upptäcka hälsoproblem i tid och därefter behandla i hemmet. Sedan 2014 sprids vårdmodellen och ledningsstrukturen till att omfatta hela Skaraborg och nu finns även ett beslut om att successivt börja arbeta på det här sättet i hela Västra Götaland.

För några veckor sedan gästades Skaraborg av Regeringens nationella samordnare Göran Stiernstedt. I sin 800 sidor långa betänkandet "Effektiv Vård" har han låtit Närvård Skaraborgs arbetssätt ligga till grund för flera av förslagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ed Mobila vårdteam