Sänk trösklarna på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen, InVäst och Skaraborgs Kommunalförbund bjöd den 17 januari in till en mötesplats om kompetensförsörjning med fokus på utrikes födda. Ett drygt 60-tal deltagare fanns på plats för att ta del av seminariet och ytterligare publik följde webbsändningen. Under seminariet diskuterades utmaningar i kompetensförsörjning.

Arbetsförmedlingens analytiker Sandra Offesson inledde med att presentera arbetsmarknadsprognosen med fokus på Västra Götaland. En fortsatt stark arbetsmarknad där det skapas nya jobb på bred front, men bristen på efterfrågad kompetens hämmar jobbtillväxten. Rekryteringsläget påverkas av bristen på rätt kompetens både på kort och lång sikt bland annat genom att rekryteringen tar längre tid än normalt, man får sänka krav på utbildning och yrkeserfarenhet, högre löner men också att rekrytering uteblir helt och hållet till följd av bristsituationen.  

Arbetsmarknaden är idag kunskapsintensiv men allt fler arbetslösa har kort utbildning. 35 % saknar gymnasieutbildning. En av utmaningarna på arbetsmarknaden är matchning till arbete och utbildning.  

Anders Andersson sektionschef på Arbetsförmedlingen tog vid och fördjupade bilden av läget i Skaraborg. Här är andelen utan förgymnasial utbildning stor och bland dem är många utrikes födda. Detta ger stora utmaningar för arbetsgivare och utbildningssystemet. Samtidigt som det finns en stor efterfrågan på arbetskraft.   Detta belystes i panelsamtalet som följde. I panelen fanns representanter från näringslivet, vuxenutbildning och arbetsförmedling. Nobinas leveranschef Ulf Svensson berättade om sitt samarbete med Arbetsförmedlingen och sfi för att utbilda nya chaufförer. Samtliga paneldeltagare ansåg att mångfald gynnar arbetsplatsen positivt, Elias Nelzen HR-chef Skara Sommarland välkomnar flerspråkiga till sin verksamhet för att kunna ge ett bättre bemötande till sina gäster. Åsa Sandberg rektor Vuxenutbildningen Falköping lyfte att det är vi alla tillsammans som verkar för en språkutveckling. Andreas Danielsson VD Kinnex berättade om god samverkan med kommunen genom bland annat minimässor för en effektivare rekrytering. Thomas Ros rektor Vuxenutbildningen Falköping menade att i mötet hittar man lösningar. En viktig slutsats är att samverkan är en viktig nyckel för ett lyckat resultat. Som Anders Andersson uttryckte det ”man blir klokare tillsammans”  

Sändningen finns att ta del av på Skaraborgs Kommunalförbunds YouTube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=inQX7pn-IuQ&feature=youtu.be 

Fakta:  InVäst står för Integration i Västsverige och är ett projekt som är finansierat av Europeiska Socialfonden, som Skaraborgs Kommunalförbund är delägare i.

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se