Aktuellt startsida

Salutogent förhållningssätt

Tolv kursdeltagare från sju kommuner i Skaraborg har utbildats till dialogledare i salutogent förhållningssätt.

Metoden är framtagen i Skaraborg som ett FoU-projekt och syftar till att förmedla och fördjupa den salutogena värdegrunden på en arbetsplats.
En dialogledare leder samtal i grupp vid fem korta tillfällen under en termin. Samtalen utgår från det salutogena förhållningssättet utifrån en kombination av kunskapsförmedling och reflektion.

Efter utbildningen bedömer deltagarna att kursen var väl investerad tid. Med kunskap och dialogmaterialet som stöd kommer de att löpande kunna arbeta med att stärka det salutogena förhållningssättet på sina arbetsplatser.

Vill du ha mer information kan du kontakta kursledarna Niklas Holmqvist niklas.holmqvist@lidkoping.se och Carina Bryngelfors carina.bryngelfors@grastorp.se.

Deltagare:
Agnieszka Gustavsson, Mariestad; Johan Sundin, Susanne Karlsson, Vara, Monica Smedman, Mikael Papadopulos, Skara, Annelie Stenman, Linda Kjellgren, Ylva Adyana, Skövde, Tommy Gustavsson, Falköping, Carina Fredén, Veronique de Vocht Sundberg, Gullspång, Anneli Lückner, Lidköping.