Diagram

Resultat Enkät

Under slutet av året 2021 gjorde projektet Inflyttarsevice en undersökning för att ta reda på hur Skaraborg beskrivs som en plats att arbeta, bo & leva på.

Syftet med undersökningen var att ta reda på Skaraborgs styrkor men också identifiera inom vilka områden det finns utvecklingsmöjligheter.

Totalt kom det in 674 svar och eftersom varje svarande skulle beskriva Skaraborg med tre ord och/eller känslor så resulterade det i ca 2000 svar. De svaren delades sedan i 110 olika kategorier.

Detta resultat har sedan sammanställts, analyserats och gjorts en slutsats kring.

Bland kategorierna var de resultat som var populärastNärhet, Tryggt, Naturen och Lugnt. Det som visar sig vara Skaraborgs styrkor, är något som också visar på vad som bör lyftas fram och som har bärighet i framtida kommunikationer. Även om svar som ”utveckling/framtid” är något som finns med bland svaren men som också behöver lyftas eftersom det kompletterar de andra styrkorna och visar ett bredare utbud för Skaraborg.

Det gick också att se att av de som inte var uppvuxna i Skaraborg angav de ”lugnet” dubbelt så mycket som de som var uppfödda i Skaraborg. En slutsats som kan dras utifrån det är kanske att det finns saker som tas för givet men som för utomstående kan ses som en stor fördel.

Vill du läsa mer? Då finns rapporten att ladda ner på denna sida.