Kommunstyrelsen ordföranden i Skaraborgs kommuner

Skaraborg kraftsamlar för att bli 300 000 invånare

Direktion för Skaraborgs Kommunalförbund har antagit en ny utvecklingsstrategi för Skaraborg. Målsättningen är att så snart som möjligt bli en gemensam arbetsmarknadsregion och växa till 300 000 invånare. Beslutet togs vid direktionens sammanträde på fredagen den 11 mars 2022

”Det är en enorm styrka när Skaraborgs 15 kommuner pekar ut tydliga mål för utveckling och tillväxt. Det är en tydlig signal till invånare, företag och nya Skaraborgare. Vi är en attraktiv framtidsregion”, säger Katarina Jonsson (M) ordförande i Skaraborgs Kommunalförbund.

Strategins övergripande målsättning för år 2030 är att ställa om Skaraborg till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Detta kommer att ske genom att fokusera på Skaraborgs attraktivitet, infrastruktur, samhällsplanering och kompetensförsörjning. Det skapar möjlighet att Skaraborg blir en gemensam arbetsmarknadsregion med 300 000 invånare. Idag bor det ca 270 000 invånare i Skaraborg.

”Den här målet bygger ihop Skaraborg för framtiden och tillsammans är vi starka”, säger Jonas Sundström (S) 1:e vice ordförande.

Skaraborgs Kommunalförbund och våra medlemskommuner har nu fått tydliga mål av politiken. ”Nu är det vår uppgift att tillsammans med kommunerna skapa genomförandekraft och så att målen uppfylls” avslutar förbundsdirektör Kristofer Svensson.