Ny etableringsansvarig och verksamhetsledare till Business Region Skaraborg

Nu står det klart vem som blir Business Region Skaraborgs nya medarbetare, bland ett 40-tal sökande är det Peter Yström, 42-årig Skövdebo som fått tjänsten som etableringsansvarig med verksamhetsledande ansvar på Business Region Skaraborg.

Peter arbetar för närvarande med liknande arbetsuppgifter som Investment Advisor med fokus på befintliga utlandsägda bolag, så kallade Expansion & Retentions på Business Region Örebro. Likt Business Region Skaraborg är de ett av Sveriges 18 regionala etableringskontor till Business Sweden. Peter har därmed gedigen kunskap, kompetens samt förståelse för vad etableringsarbetet i sin helhet innebär i samverkan med region, kommun och näringsliv.

Vidare har han upparbetade kontakter med Business Sweden och andra samverkande parter som kommer vara till stort värde i hans nya roll med att tillsammans med sin kollega fortsätta driva Skaraborgs investering- och etableringsfrämjande arbete framåt.

-   Vi är oerhört glada för att vi får Peter till vårt regionala etableringskontor, med hans kompetens och kännedom om Skaraborg ser vi att han kommer kunna tillföra mycket gott till Business Region Skaraborg. Han är dessutom född och uppvuxen i Skaraborg vilket gör att han har god kännedom och förståelse för Skaraborgs förutsättningar och möjligheter.

På bara två år har verksamheten som är under uppbyggnad kommit väldigt långt, inte minst med samarbetet med kommunerna och samverkande parter, här ser vi att både Peters personlighet och kunskaper kommer passa bra in i det fortsatta arbetet framåt. Säger Jan Malmgren, Förbundsdirektör på Skaraborgs Kommunalförbund

Peter tillträder sin nya tjänst 23 feb 2021. 

Fakta om Business Region Skaraborg

Business Region Skaraborg är en verksamhet under Skaraborgs Kommunalförbund, deras uppdrag är att stärka det investeringsfrämjande arbetet och attrahera nya verksamheter och kompetens till regionen. De är en del av den nationella organisationen Business Sweden och samarbetar tillsammans och för Skaraborgs 15 kommuner.

 

Vid eventuella frågor välkommen att kontakta:

Jan Malmgren, Förbundsdirektör Skaraborgs Kommunalförbund

Telefon: 0500-49 72 01

E-post: jan.malmgren@skaraborg.se