Grupparbete kring Skaraborgs prioriterade mål 2030

Uppstart för ny utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030

I fredags, den 8 oktober, samlades förbundets direktion och kommundirektörer från Skaraborg för att gemensamt påbörja arbetet med att ta fram en delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030.

Den delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg ska utgår från den regionala strategin 2030 för Västra Götaland, som antogs tidigare i år. Syftet med den delregionala utvecklingsstrategin är att skapa en samlad bild av Skaraborgs tillgångar, möjligheter och utmaningar och vad vi framåt ska prioriterar och gemensamt kraftsamla oss kring.

Vid fredagens möte diskuterades Skaraborgs målbild för 2030 och våra målområden / mål, för att anpassa den övergripande strategin till, vad som är viktigt för Skaraborg. De synpunkter som kom fram ska nu sammanställas och utvecklas vidare av förbundets strateger med processtöd av Emilie Widarsson. Vi hoppas kunna presentera ett färdigt förslag till delregional utvecklingsstrategi till direktionsmötet i mars 2022.