Aktuellt startsida
Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3Slideshow imagebild4

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal, Västra Götaland 2017-2020

Ett 60-tal deltagare kom till kickoffen den 20 april. Sverker Andersson, processledare VästKom och Pettri Lackéus, regionutvecklare Västra Götalandsregionen höll i dagen.

Det nya Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland träder i kraft den 1 april 2017. Avtalet är resultatet av en översyn gjord 2015-2016 och är det femte Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar ansvarsfördelning och samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen, VGR, sedan regionbildningen 1999.

Till det nya Hälso- och sjukvårdsavtalets finns underavtal;
Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk samt Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård.

Ett 60-tal deltagare kom till kickoffen den 20 april. Sverker Andersson, processledare VästKom och Pettri Lackéus, regionutvecklare Västra Götalandsregionen höll i dagen och informerade om avtalets innehåll, struktur och nyheter samt tankar kring den gemensamma värdegrunden.

Du kan läsa mer om Hälso- och sjukvårdsavtalet på Västra Götalandsregionens webb, se länk till höger på sidan.