Aktuellt startsida

Ny omdesignad webbplats

Nu har vår hemsida blivit uppgraderad och därmed fått en ny design och till viss del anpassad till läsplattor och mobiltelefoner.

Arbetet med att uppgradera och utveckla vår webbplats har skett i etapper. Eftersom förbundet ligger som en underwebb till skovde.se har vi ingått i den arbetsgrupp som arbetat fram funktioner och design nu under våren. 
I det första skedet är det en ny startsida med nytt utseende och nya funktioner som lanseras kombinerat med en uppgradering av publiceringsverktyget. Startsidan är fortfarande under uppbyggnad och några finjusteringar saknas.  Efter sommaren arbetar vi vidare med resterande sidor på webbplatsen.