Företagsklimat Skaraborg 2021

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Skaraborg ligger högre än riksgenomsnittet när det gäller de sammanfattande omdöme från företag i Skaraborg.

Enkätsvaren räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. 1577 svar kommer från Skaraborgs företag. 8 av Skaraborgs 15 kommuner ligger på topp 100. Högst i Skaraborg ligger Götene med en 9:e plats. Störst klättrare i Skaraborg är Vara som gick från plats 73 till plats 27. När det gäller sammanfattande omdöme från företagen i Skaraborg, är företagsklimatet i Skaraborg högre än riksgenomsnittet.

 

Läs mer på företagsklimat.se