Deltagare på dialogmöte med Skaraborgs riksadagsledamöter

Dialogmöte med Skaraborgs riksdagsledamöter

Fredagen 21 februari bjöd Skaraborgs Kommunalförbund, tillsammans med kommunernas näringslivschefer, in Skaraborgs riksdagsledamöter till ett dialogmöte på ASSAR

Claes Fahlgren, tillväxt och näringslivsstrateg på Skaraborgs Kommunalförbund, och Kristina Mustajärvi, näringslivschef Hjo kommun, hälsade samtliga välkomna till dagens träff. Claes inledde med att berätta om förbundets uppdrag och inom vilka områden man arbetar. Kristina fortsatte genom att berätta om tillväxtpotentialen i och med att låta alla elever driva UF-företag på gymnasienivå, vilket på sikt stärker och förnyar företagandet i Skaraborg. Dagens fokus låg på tillväxt och näringslivsfrågor lyftes speciellt insatserna inom etableringsfrågor, företagsklimat, besöksnäring och innovationsstödsystemet.

Därefter visade Magnus Fredricsson, strateg för hållbar samhällsutveckling, Skaraborgs Kommunalförbund,  bland annat hur resursbaserna i Skaraborg ser ut, för att skapa en förståelse för vilken ekonomisk aktivitet som dominerar i Skaraborg och vilka kluster som finns upprättade kring dessa. Magnus presenterade också satsningen på E20 och belyste arbetet som sker tillsammans med VGR gällande lokaltrafiken, men lyfte också utmaningar inom området, exempelvis de mindre vägarna i Skaraborg som i många fall är undermåliga och behöver ses över för att hela regionen ska kunna fungera.

Förmiddagen fortlöpte vidare med presentationer och diskussioner kring IDC och ASSAR, där industrins utmaningar stod i fokus, Business Region Skaraborg berättade om sitt investeringsfrämjande arbete i syfte att locka etableringar till Skaraborg och Lars Niklasson, rektor för Högskolan i Skövde, informerade om lärosätet och hur man är nationellt uppmärksammade för sina satsningar på innovationsplattformar.

Dagen avslutades med reflektioner, där samtliga var nöjda med mötet och efterfrågade fler träffar för att skapa dialog och handling kring frågor kopplade till Skaraborgs utmaningar.