Aktuellt startsida

25 oktober Kompetensförsörjning i ny omvärld

På konferensen kommer den nya utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen med sikte på 2025 att presenteras och med särskilt fokus på Skaraborg. Boka in konferensen i din kalender redan nu.