Aktuellt startsida

Lärarutbildning till Högskolan i Skövde

Från och med vårterminen 2018 går det att läsa till förskollärare och grundlärare F-3 i Skövde. Detta tack vare ett samarbete mellan högskolorna i Skövde och Borås.

Samarbetet kring utbildningarna började diskuteras redan för tre år sedan, då tjänstemän och politiker på Skaraborgs kommunalförbund började fundera över hur de skulle kunna få en lärarutbildning till området. Högskolan i Skövde har inga egna examensrättigheter på området, vilket gjorde att man började se sig om efter andra lärosäten att samarbeta med. Eftersom högskolorna i Skövde och Borås sedan tidigare har ett fungerande samarbete i andra frågor, blev det naturligt att föra diskussionen med Högskolan i Borås.

– Alla kommuner i Skaraborg har jobbat tillsammans för det här, och det är den enskilt största framgången av vår kommunsamverkan inom skolområdet på många år. Det har varit frustrerande att det har tagit så lång tid, men samtidigt är det skönt att vi nu får hit en lärarutbildning från Högskolan i Borås som redan har en väl upparbetad utbildning, säger Hillevi Larsson.

Utbildningarna söks via Högskolan i Borås, men genomförs på Högskolan i Skövde.
Totalt finns 32 platser på respektive utbildning.